Երուսաղեմի 3-րդ տաճարի նախագիծը

Մայիսի 31, 2017թ.

2015 թվականի Հուլիսի 26-ին The Temple Institute ալիքը հրապարակեց, Երուսաղեմի 3-րդ տաճարի 3D նախագիծը: Նախագիծը ամբողջությամբ պատրաստ է, և շինարարությունը սկսելու համար հարկավոր է ընդհամենը հրաման: