ԷՄԱՆՈՒԵԼ, ԱՍՏՎԱԾ ՄԵԶ ՀԵՏ

Եսայիա. 7:14սորա համար Տէրն ինքը ձեզ նշան կտայ. ահա կոյսը կյղանայ եւ կծնէ մի որդի, եւ նորա անունը կկանչէ Էմմանուէլ։ Մատթեոս. 1:23Ահա կոյսը կյղանայ եւ որդի կծնի. եւ նորա անունն Էմմանուէլ կկանչեն. որ թարգմանվում է՝ Աստուած մեզ հետ։