Նեղությունից ազատում կա

Քաջալերվեք ու քաջալերեք միմյանց