Աշոտ Մարտիրոսյան - Ինչ անցողիկ են կյանքն ու օրերը / Ashot Martirosyan - Life and days are fleeting

Աշոտ Մարտիրոսյան - Ինչ անցողիկ են կյանքն ու օրերը / Ashot Martirosyan - Life and days are fleeting