Գործնական սեր
17 6% 1
Հունիսի 20, 2020թ. Տիգրան

Գործնական սեր՝ ահա իրական սերը, զոհվող սեր՝ խաչը եղավ մահվան գործիք, փրկության զոհասեղան: Ո՞րքան մեղավոր էինք Տիրոջ առաջ բայց նա մեզ սիրում էր անգամ, երբ սատանաի մոլորված ստրուկներն էինք, հիմա ավելի է սիրում, երբ իրենն ենք ու իր թափված արյունով արդարացված ենք: Այո-այո, ես Տիրոջս՝ իմ փրկիչ Հիսուսի, ստրուկն եմ, տիեզերքի ստեղծողի ստրուկն եմ, ու պարծենում եմ իմ Տիրոջով:

Սիրելինե՛ր պետք է որ մենք նույնպես իրար սիրենք, ո՛չ միայն գեղեցիկ բառերով, ա՛յլ նաև՝ գործով ապացուցենք մեր սերը մեր քրոջ ու եղբոր հանդեպ, բառերով բոլորը կարող են սիրել, բայց գործով քչերը: ❤ Սիրենք իրար ավելի շատ գործելով, քան թէ բառերով։ Տերը օրհնի բոլորիտ:

8 Բայց Աստուած յայտնեց իր սէրը դէպի մեզ, որ՝ երբոր մենք դեռ մեղաւոր էինք՝ Քրիստոսը մեզ համար մեռաւ. 9 Ապա որքա՞ն աւելի հիմա, որ արդարացանք նորա արիւնովը կ’փրկուինք նորանով բարկութիւնիցը։

Հռովմայեցիս 5. 8 - 9

Աղբյուր՝ Հայկո Գևորգյան